Oblik realizacije nastavnog procesa je konzultativno-instruktivna nastava koja obuhvaća: uvođenje polaznika u obrazovni rad, predavanje određenih nastavnih jedinica – tema, vježbe i praktičnu nastavu, upute za samostalni rad i samoučenje, skupne i pojedinačne konzultacije. Nastava je prilagođena životnoj dobi polaznika njihovom radnom iskustvu i predznanju.

Kako bi polaznici što uspješnije svladali gradivo koje je izloženo u udžbenicima i drugim didaktičkim materijalima, trebaju prisustvovati grupnim konzultacijama koje Ustanova organizira. Prilikom konzultativno-instruktivne nastave, koriste se udžbenici i drugi didaktički materijali (nastavna pisma, tablice i dr.) koje polaznici dobivaju za svaki nastavni program, odnosno predmet.

Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovi izvedbenoga nastavnog plana i programa kojim su utvrđeni sadržaji, skupne i pojedinačne konzultacije, njihovo trajanje s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izrađeni udžbenici.

Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se s manjim brojem sati od fonda sati nastave predviđenih za programe redovitih učenika s tim da taj broj sati ne može biti manji od 50% sati u redovitoj nastavi.

Polaznik je obvezan prisustvovati skupnim konzultacijama.

Konzultativno-instruktivna nastava održava se u prostorima škole, a polaznici za sva zanimanja praktičnu nastavu obavljaju u školi i radnom procesu, odnosno kod gospodarskih subjekata i javnom sektoru, ovisno o programu koji polaznik pohađa.

Polaznik na taj način realizira svoje stručno obrazovanje za određeno zanimanje u obimu predviđenom nastavnim planom i programom za pojedinu vrstu zanimanja.

Škola organizira i individualne konzultacije (savjeti, upute stručne osobe), a izvode se uvijek u sjedištu škole. Trebaju se razlikovati individualne konzultacije unaprijed planirane za cijelu školsku godinu i individualne konzultacije kojima polaznik može prisustvovati samo nakon dogovora s nastavnikom.

Srednja strukovna škola
s pravom javnosti
CENTAR ZA OBRAZOVANJE

Trnska cesta 197a, 88220 Široki Brijeg
tel: 039 703 384; 039 703 752
info@centar-obrazovanja.com


Područni centri:

Sarajevo
Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203‬

Zenica I
Masarikova 58, 72000 Zenica
tel: 032 404 422; 062 880 324

Zenica II
Dr. Adolfa Goldbergera 3, 72000 Zenica
tel: 032 401 421; 061 780 747

Jajce
Kraljice Katarine bb, 70101 Jajce
tel: 030 659 400; 063 068 653

Bugojno
Vrbas naselje bb, 70230 Bugojno
tel: 030 260 385; 061 765 289

Novi Travnik
Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik
tel: 030 790 459; 063 335 134

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak
tel: 030 870 458; 061 416 203

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići 72230 Žepče
tel: 032 880 339; 062 274 260

Banja Luka
Stepe Stepanovića 132, 78000 Banja Luka
tel: 051 923 007; 063 995 995

Brčko
Branislava Nušića 7, 76100 Brčko
tel: 049 220 047; 066 822 355

Bijeljina
Miloša Obilića 4, 76300 Bijeljina
tel: 055 243 030; 066 124 167

Trebinje
Preobraženska 28, 89101 Trebinje
tel: 059 220 220

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići,
74203 Doboj Jug
tel: 032 699 600