Upis u program obrazovanja odraslih obavlja se na temelju Odluke koju donosi upravno tijelo utvrđeno Statutom škole. Odlukom se utvrđuju uvjeti i način upisa polaznika, rokovi upisa i početka nastave.

Ustanova je dužna oglasiti uvjete i način upisa polaznika, rokove upisa i početka nastave. Iznimno, upis u programe obrazovanja odraslih može se obaviti bez oglašavanja ako se izvođenje programa organizira na zahtjev i za potrebe druge pravne osobe.

Polaznik je obvezan prisustvovati uvodnim konzultacijama, a ostalim zajedničkim i individualnim konzultacijama prema potrebi, te konzultativno-instruktivnoj nastavi. Obrazovanje odraslih u konzultativno-instruktivnoj nastavi izvodi se na skupnim i individualnim konzultacijama.

Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike.

Broj sati skupnih konzultacija ne može biti manji od dvije trećine ukupnog broja sati za nastavu pojedinog predmeta utvrđenog u programu obrazovanja odraslih koji je donijela ustanova.

Individualne konzultacije ustanova je dužna organizirati prema potrebi polaznika uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Svaki polaznik obrazovanja odraslih dobiva osobno rješenje o upisu u kojem su naznačene različitosti između upisanog programa i prethodnog završenog obrazovanja, obveze polaganja razlikovnih, dopunskih i predmetnih ispita, te ostvarivanje prijeko potrebnih vježbi.

Polaznici polažu razlikovne, dopunske i predmetne ispite kada ispune obveze koje su za svaki predmet definirane operativnim programom. Ispiti se mogu prijavljivati prema predviđenim rokovima od strane škole.

Polaganje ispita provodi se prema planu i programu rada. Polaznik može pristupiti polaganju ispita ako je ispunio sve obveze predviđene programom. Predmetni ispit polaže se pred predmetnim nastavnikom.

Ispit iz jednog predmeta može se pred predmetnim nastavnikom polagati najviše tri puta. Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom, polaže ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Polaznik koji uspješno završi program za stjecanje srednje školske spreme ili program prekvalifikacije polaže maturu odnosno završni ispit u skladu s odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje polaganje mature i završnog ispita u redovitom školovanju.

Polazniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba, a polazniku koji položi maturu odnosno završni ispit izdaje se maturalna svjedodžba, odnosno svjedodžba o završnom ispitu.

Polazniku koji završi program usavršavanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju.

Polazniku koji završi program osposobljavanja izdaje se uvjerenje o osposobljavanju.

Srednja strukovna škola
s pravom javnosti
CENTAR ZA OBRAZOVANJE

Trnska cesta 197a, 88220 Široki Brijeg
tel: 039 703 384; 039 703 752
info@centar-obrazovanja.com


Područni centri:

Sarajevo
Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203‬

Zenica I
Masarikova 58, 72000 Zenica
tel: 032 404 422; 062 880 324

Zenica II
Dr. Adolfa Goldbergera 3, 72000 Zenica
tel: 032 401 421; 061 780 747

Jajce
Kraljice Katarine bb, 70101 Jajce
tel: 030 659 400; 063 068 653

Bugojno
Vrbas naselje bb, 70230 Bugojno
tel: 030 260 385; 061 765 289

Novi Travnik
Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik
tel: 030 790 459; 063 335 134

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak
tel: 030 870 458; 061 416 203

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići 72230 Žepče
tel: 032 880 339; 062 274 260

Banja Luka
Stepe Stepanovića 132, 78000 Banja Luka
tel: 051 923 007; 063 995 995

Brčko
Branislava Nušića 7, 76100 Brčko
tel: 049 220 047; 066 822 355

Bijeljina
Miloša Obilića 4, 76300 Bijeljina
tel: 055 243 030; 066 124 167

Trebinje
Preobraženska 28, 89101 Trebinje
tel: 059 220 220

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići,
74203 Doboj Jug
tel: 032 699 600