Prekvalifikacija je stjecanje novih znanja i vještina, odnosno kvalifikaciju za novo zanimanje, temeljem prethodno stečene školske spreme. U tom pravcu, prekvalifikacija podrazumijeva određeno vremensko razdoblje, novo učenje, a samim tim i novi profesionalni identitet.

Program prekvalifikacije provodi se, na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje, za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje, te za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme. Programom prekvalifikacije u istom strukovnom području utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i strukovnog programa za novo zanimanje.

Programom prekvalifikacije iz jednog u drugo strukovno područje odnosno programom prekvalifikacije za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme utvrđuju se sve programske razlike.

Odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove.

U vremenu brzog napretka u smislu tehničko-tehnološkog razvoja društva, prekvalifikacija ima poseban značaj i važnost s obzirom na dinamičnost tržišta rada. Stoga, danas je prekvalifikacija česta pojava u odnosu na ranije vrijeme.

Razmišljate li kao potencijalni polaznik programa o prekvalifikaciji, prekvalifikacija može označavati prekretnicu i određeni novi početak što se posebno odnosi za osobe koje se prekvalificiraju za zanimanje koje se u potpunosti razlikuje od ranije stečenog zanimanja u redovnom školovanju kojim je osoba već stekla određenu profesionalnu kompetenciju.

Motivi za prekvalifikaciju u određeno zanimanje su različiti. U nekim slučajevima kad se osoba dugo ne bavi svojim zanimanjem koje je stekla i kada već više od pet godina radi potpuno drugu vrstu poslova, ona gubi profesionalni identitet vezan za to određeno zanimanje. U tom slučaju, prekvalifikacijom u neko zanimanje se stječu nova znanja i vještine koje je osoba već praktično stekla radeći poslove u okviru drugog zanimanja. U velikom broju slučajeva motivi za prekvalifikaciju su sljedeći; nemogućnost pronalaženja posla u svojoj struci ili pak želja za rad u određenoj struci što polazniku nije bilo omogućeno zbog nedostatka formalnog obrazovanja ili ako neki posao traži dodatna znanja i vještine.

Bez obzira na razloge zbog kojih se osoba želi prekvalificirati, odnosno o kojoj vrsti prekvalifikacije se radilo, preporuka je svakako da se prije konačne odluke o prekvalifikaciji polaznik konzultira sa naših stručnjacima koji su svakodnevno dostupni polaznicima programa obrazovanja odraslih u našim upisnim mjestima i koji će procijeniti sposobnosti, osobine, osobne i profesionalne interese osobe i time osobu podržati u nastojanju da se prekvalificira za zanimanje koje će joj donijeti novo zapošljavanje, novi profesionalni identitet, a time i kvalitetniji život, odnosno, pripomoći da osoba prekvalifikacijom ispuni svoja očekivanja.

Srednja strukovna škola
s pravom javnosti
CENTAR ZA OBRAZOVANJE

Trnska cesta 197a, 88220 Široki Brijeg
tel: 039 703 384; 039 703 752
info@centar-obrazovanja.com


Područni centri:

Sarajevo
Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203‬

Zenica I
Masarikova 58, 72000 Zenica
tel: 032 404 422; 062 880 324

Zenica II
Dr. Adolfa Goldbergera 3, 72000 Zenica
tel: 032 401 421; 061 780 747

Jajce
Kraljice Katarine bb, 70101 Jajce
tel: 030 659 400; 063 068 653

Bugojno
Vrbas naselje bb, 70230 Bugojno
tel: 030 260 385; 061 765 289

Novi Travnik
Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik
tel: 030 790 459; 063 335 134

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak
tel: 030 870 458; 061 416 203

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići 72230 Žepče
tel: 032 880 339; 062 274 260

Banja Luka
Stepe Stepanovića 132, 78000 Banja Luka
tel: 051 923 007; 063 995 995

Brčko
Branislava Nušića 7, 76100 Brčko
tel: 049 220 047; 066 822 355

Bijeljina
Miloša Obilića 4, 76300 Bijeljina
tel: 055 243 030; 066 124 167

Trebinje
Preobraženska 28, 89101 Trebinje
tel: 059 220 220

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići,
74203 Doboj Jug
tel: 032 699 600