Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg, sa sjedištem na poslovnoj adresi Trnska cesta 197a, (u nastavku teksta: Škola) djeluje u školskoj zgradi koja predstavlja modernu arhitektonsku građevinu, namjenski izgrađenu za matičnu djelatnost Škole.

Obrazovanje odraslih-cjeloživotno obrazovanje koje provodimo, odnosno stjecanja kvalifikacije namijenjeni su, prije svega, obrazovanju za zapošljavanje osoba koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, zatim onih koji su školovani za zanimanja koja više nisu tražena i za nadopunjavanje prije stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju, kao i stvarnim potrebama gospodarstva.

Strateškim planiranjem, razvijanjem, organiziranjem, provedbom, praćenjem i unapređivanjem sistema strukovnog obrazovanja odraslih u BiH, ova ustanova, već dugi niz godina djeluje u pravcu promocije, širenja ideja i prenošenja spoznaja o suvremenom pristupu srednjoškolskom obrazovanju odraslih osoba.

Od samog osnivanja do danas, razvili smo dostupan, fleksibilan sistem strukovnog obrazovanja odraslih, sa inovativnim i sadržajnim nastavnim planovima, temeljen na kompetencijama nastavnog kadra i drugog zaposlenog osoblja, koji je u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, odnosno, gospodarstva i većeg zapošljavanja.

U cilju zadovoljavanja pedagoških standarda osiguran je adekvatan prostor koji s površinom i strukturom prostorija koje su predviđene za nastavni proces, osigurava potrebne prostorne, sanitarne, zdravstveno-higijenske i druge uvjete, kojima je utvrđena optimalna veličina ukupnog prostora po jednom polazniku, pri čemu struktura prostora ove ustanove zadovoljava sve preduvjete za odvijanje nastavnog procesa, ali i druge životne uvjete u pogledu kubature, svjetlosti, temperature, funkcionalnosti, sigurnosti i sl. U sastavu školskog prostora osiguran je prostor za parkiranje, te je iznimno uređen prostor zasađen hortikulturnim biljkama, kao i prostor predviđen za odvijanje nastavnog procesa na otvorenom iz tjelesne i zdravstvene kulture, odnosno sportovi s loptom na otvorenom, kao i poligoni za praktičnu nastavu prema zahtjevima nastavnih planova za pojedine strukovne sadržaje. Kompletan prostor Škole odgovara normativima za izgradnju i opremanje prostora srednjoškolskih ustanova, te svim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima u građenju i drugim područjima bitnim za rad i boravak u školskom prostoru.

Struktura nastavnog kadra Škole osigurava visoku kvalitetu nastave, a visoka stručnost i suvremenost nastave naših nastavnika održava se neprestanim usavršavanjem u struci u zemlji i inozemstvu, te na redovitim sastancima za razvoj nastavnika koje organizira ustanova.

Upravu Škole čine dokazani stručnjaci iz oblasti organizacije i menadžmenta u području obrazovanja odraslih, kao i nastavnici s dugogodišnjim iskustvom u radu ovakvih i sličnih obrazovnih ustanova koji konstantno prate rad ustanove s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete rada ustanove, samim tim i kvalitetom izobrazbe kadrova, odnosno povećanju razine njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog sistema obrazovanja odraslih osoba koji će obrazovati najbolje kadrove, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.

IRU Academy (International Road Transport Union) je međunarodna cestovna transportna Unija osnovana 1948 godine, osnivači su zemlje stare Europe, a ubrzo potom i ostale zemlje su prišle organizaciji da bi danas brojila preko 180 članica u preko 94 zemlje svijeta (detalje vidjeti na: www.iru.org). Škola je članica IRU Academy što znači, ne samo priznanje naše kvalitete već i mogućnost pristupa najvišim dostignućima i participiranje u suvremenim tijekovima učenja u području obrazovanja odraslih.

Školovanje se odraslih omogućava sistemom tzv. „povratnog obrazovanja“ kojemu se pojedinci, nakon prekida školovanja ponovno vraćaju i zapamtite "Nikad nije kasno!".

Srednja strukovna škola
s pravom javnosti
CENTAR ZA OBRAZOVANJE

Trnska cesta 197a, 88220 Široki Brijeg
tel: 039 703 384; 039 703 752
info@centar-obrazovanja.com


Područni centri:

Sarajevo
Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203‬

Zenica I
Masarikova 58, 72000 Zenica
tel: 032 404 422; 062 880 324

Zenica II
Dr. Adolfa Goldbergera 3, 72000 Zenica
tel: 032 401 421; 061 780 747

Jajce
Kraljice Katarine bb, 70101 Jajce
tel: 030 659 400; 063 068 653

Bugojno
Vrbas naselje bb, 70230 Bugojno
tel: 030 260 385; 061 765 289

Novi Travnik
Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik
tel: 030 790 459; 063 335 134

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak
tel: 030 870 458; 061 416 203

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići 72230 Žepče
tel: 032 880 339; 062 274 260

Banja Luka
Stepe Stepanovića 132, 78000 Banja Luka
tel: 051 923 007; 063 995 995

Brčko
Branislava Nušića 7, 76100 Brčko
tel: 049 220 047; 066 822 355

Bijeljina
Miloša Obilića 4, 76300 Bijeljina
tel: 055 243 030; 066 124 167

Trebinje
Preobraženska 28, 89101 Trebinje
tel: 059 220 220

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići,
74203 Doboj Jug
tel: 032 699 600