Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg je obrazovna ustanova, utemeljena u skladu sa Zakonom o ustanovama ŽZH („Narodne novine ŽZH“, broj: 7/98 i 21/13), koja u okviru svoje matične djelatnosti, samostalno obavlja djelatnost srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba, temeljem odredbi članka 28. stavka (3) Zakona o srednjem školstvu ŽZH (“Narodne novine ŽZH”, broj: 6/04, 8/04, 8/08. 14/08, 12/11 i 6/13) i odredbi članka 3. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (“Narodne novine ŽZH”, broj 5/01), kao i suglasnosti za rad resornog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Rješenje o sukladnosti akta o osnivanju Srednje strukovne škole s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg sa zakonom, donijelo je Ministarstvo, broj: 07-01-377/05 od 23.06.2005. godine.

Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg, upisana je u Registar srednjih škola Ministarstva, pod brojem 10., te stekla status verificirane škole i pravo izdavanja javnih isprava, rješenjem broj: 07-04-130-4/05 od 18.07.2005. godine.

Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg, utemeljena je i upisana u registru Županijskog suda u Širokom Brijegu pod brojem:
U/I-00695/05 od 27.06.2005. godine, matični registarski broj subjekta: 2-67.,
broj identifikacijske oznake: 2.

Rješenjem o registraciji regulirano je usuglašavanje i dopuna djelatnosti u registru Općinskog suda u Širokom Brijegu, pod brojem: 064-0-Reg-08-000020 od 14.01.2008. godine.

Rješenjem o registraciji reguliran je upis usuglašavanja djelatnosti ustanove u registru Općinskog suda u Širokom Brijegu, pod brojem: 064-0-Reg-11-000394 od 02.09.2011. godine.

Rješenjem o izmjenama podataka Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj: 064-0-Reg-13-000260 od 20.08.2013. godine upisani su podaci o promjeni adrese sjedišta ustanove, tako da ustanova sada ima sjedišta na Trnskoj cesti 197a u Širokom Brijegu.

Ministarstvo je nakon provedenih procedura Srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg izdalo ovlaštenja za izvođenje programa obrazovanja odraslih, kako slijedi: - Rješenje, broj: 07-04-130/05 od 18.07.2005. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-284/06 od 10.04.2006. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-491/06 od 23.06.2006. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-641/06 od 13.09.2006. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-1319-04/07 od 03.01.2008. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-485-03/09 od 03.06.2009. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-771-03/09 od 28.08.2009. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-1146-03/09 od 02.12.2009. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-327-03/10 od 15.04.2010. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-863/11 od 24.11.2011. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-825-03/13 od 23.07.2013. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-826-03/13 od 23.07.2013. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-831-03/13 od 23.07.2013. godine;
- Rješenje, broj: 07-01-836-03/13 od 23.07.2013. godine.

Srednja strukovna škola
s pravom javnosti
CENTAR ZA OBRAZOVANJE

Trnska cesta 197a, 88220 Široki Brijeg
tel: 039 703 384; 039 703 752
info@centar-obrazovanja.com


Područni centri:

Sarajevo
Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203‬

Zenica I
Masarikova 58, 72000 Zenica
tel: 032 404 422; 062 880 324

Zenica II
Dr. Adolfa Goldbergera 3, 72000 Zenica
tel: 032 401 421; 061 780 747

Jajce
Kraljice Katarine bb, 70101 Jajce
tel: 030 659 400; 063 068 653

Bugojno
Vrbas naselje bb, 70230 Bugojno
tel: 030 260 385; 061 765 289

Novi Travnik
Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik
tel: 030 790 459; 063 335 134

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak
tel: 030 870 458; 061 416 203

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići 72230 Žepče
tel: 032 880 339; 062 274 260

Banja Luka
Stepe Stepanovića 132, 78000 Banja Luka
tel: 051 923 007; 063 995 995

Brčko
Branislava Nušića 7, 76100 Brčko
tel: 049 220 047; 066 822 355

Bijeljina
Miloša Obilića 4, 76300 Bijeljina
tel: 055 243 030; 066 124 167

Trebinje
Preobraženska 28, 89101 Trebinje
tel: 059 220 220

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići,
74203 Doboj Jug
tel: 032 699 600